Voleybol Antrenörü Nasıl Olunur ? - 29.11.2016

Voleybol Antrenörü Nasıl Olunur ?
 
Türkiye'de Yetkili Kurumlar 

Genel Müdürlük               : Spor Genel Müdürlüğünü    

Federasyon                      : Türkiye Voleybol Federasyonunu

Başkan                            : Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını

Eğitim Kurulu                  : Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulun

 
İş veya Meslek Adı : Voleybol Antrenörü
Mesleğin Tanımı : -Voleybol takımını çalıştıran, teknik, taktik, kondisyon ve moral bakımından oyuncuların maçlara hazırlanmalarını sağlayan, sporcuların voleybol kural ve tekniklerine uygun olarak yetişmelerini ve gelişmelerini takip eden, takımı kuran ve belirlenen hedeflere ulaşılmasında yönetime karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.
Gereken Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları
Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri
Mesleğin Niteliği : Voleybol Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
 
Görevleri : 
a) Voleybol takımı oyuncularının bölgelere göre seçilmesi ve transfer edilmesi hususunda kulüp yönetimine önerilerde bulunmak, rapor hazırlancakk,
b) Takımın transfer bütçesi doğrultusunda transfer edilecek oyunculara karar vermek ve transfer edilmelerini sağlancakk,
c) Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon maçları, sezon içi kupa ve lig maçlarına teknik ve taktik programlar yaparak takımı hazırlancakk,
d) Sezon öncesinde takımın o sene uygulayacağı hücum ve savunma organizasyonlarını hazırlancakk,
e) Sezon içinde diğer rakip takımların maçlarını analiz ederek takımı maçlara hazırlancakk,
f) Sezon öncesinde ve sezon içinde voleybol oyuncularının fiziksel ve psikolojik motivasyonlarının en üst düzeyde olmasını sağlancakk,
g) Sezon içinde, formsuz olan oyuncuların eksikliklerini özel idmanlar yaptırarak gidermek,
h) Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu, eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,
i) Hazırlık maçları ve kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,
j) Rakip voleybol takımlarının teknik ve taktik bakımdan tanımaya yönelik maçları izlemek,
k) Müsabakalara bağlı olduğu kulübü en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlanmak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulancakk,
 
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 

Antrenör Kademeleri

Madde 5- Antrenörler beş (5) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde kademelendirilir;

5.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör),

5.2. İkinci Kademe (Antrenör),

5.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör),

5.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör),

5.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör).

               

Antrenörlerin Görev Alanları

Madde 6- Antrenörlerin kademelerine göre görev alanları aşağıdaki gibidir;

6.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Minikler kategorisinde ve voleybol spor okullarında antrenörlük,  3. lig ve deplasmanlı bölgesel ligde yardımcı antrenörlük,

6.2. İkinci Kademe (Antrenör): Yıldız ve genç kategorilerinde, bölgesel lig ve 3. ligde antrenörlük, 2. ligde yardımcı antrenörlük,

6.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): Deplasmanlı gençler ligi ve 2. ligde antrenörlük, 1. lig ve milli takımlarda yardımcı antrenörlük,

6.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör): 1. ligde ve milli takımlarda antrenörlük, Eğiticilerin Eğitimi Programından geçmek şartıyla antrenör yetiştirme kurslarında  eğiticilik,

6.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör): 1. ligde antrenörlük, milli takımlarda teknik direktörlük, Eğiticilerin Eğitimi Programından geçmek şartıyla antrenör yetiştirme kurslarında  eğiticilik,

6.6. Minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki takımlarda antrenörlük yapabilmek için, Federasyonun açmış olduğu "Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı"na katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları öğretmenlik bölümü mezunları ve spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının antrenörlük bölümü mezunları bu uygulamadan muaf tutulurlar.

6.7. Türkiye 2, 3 ve mahalli liglerde görev yapan antrenörler ,takımlarını bir üst lige çıkarmaları halinde  çıktıkları ligde görev yapabilmeleri için gerekli kademedeki diplomaya  sahip değilse; kulüp yönetiminin talebi ile başarı gösterdikleri sezonu takip eden sezondan başlayarak ve görevine ara vermeden devam etmesi şartıyla bulunduğu ligde görev yapabilmesi için gerekli kademedeki diploma almaya hak kazanacağı tarihe kadar görev yapmasına  Federasyon tarafından izin verilebilir.

6.8. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev yapabilirler. Deplasmanlı lig kulüpleri çalıştırıcı, libero veya pasör antrenörü kullanabilir. Bunlardan çalıştırıcının 5 yıl lisanslı voleybol oynamış olması, diğerlerinin ise en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olması zorunludur.

 

Antrenör Yetiştirme Faaliyetleri

Madde 7- Voleybol antrenörlerine yönelik; antrenör yetiştirme kursları ve diğer eğitim faaliyetleri (seminerler, paneller, konferanslar, çalıştaylar, vb.), Türk Voleybolunun geleceği ile ilgili olarak yapılan gelişim planları gereğince, Genel Müdürlük, gençlik ve spor kulüpleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve sporla ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir.

 

Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

Madde 8- Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır;

8.1. En az lise mezunu olmak, ( milli sporcularda tahsil şartı aranmaz. )

8.2. 18 yaşını doldurmuş olmak,

8.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

8.4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

8.5. Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

8.6. Antrenör kurslarına başvurunun fazla olması halinde; yukarıdaki koşullara ek olarak; faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği görevini yürütmek, beden eğitimi ve/veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, voleybol dalında milli sporcu olmak, en az 5 yıl lisanslı voleybol  oynamış olmak ve yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

 

 
İŞKUR


Spor Kariyerim Şenol Güneş; Türkiye İş Kurumu’nun 02.08.2017 tarih ve 663 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi : 0216 418 34 55-57