Spor Salonu Açmak İçin Bilgiler - 30.06.2017

Spor Salonu Açma Şartları

a) Kullanım alanı 8 metrekareden az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

 

b) Kullanım alanı 15 metrekareden az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

 

c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç, en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması,

 

d) Salonda çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

 

e) Spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

 

f) Spor salonu zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması,

 

g) Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

 

h) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri manialar bulunmaması,

 

ı) Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

 

i) Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

 

j) Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması, zorunludur.

 

k) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması,

 

Not: Bu belgeler bölgeden bölgeye göre değişebilmektedir. Onun için daha sağlıklı bilgiler için bağlı bulunduğunuz belediyede ilgili yerlere başvurubilirsiniz.

 

 

Spor Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler

 

Salonun adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,

Spor salonunun kurucusunun nüfus cüzdanı örneği,

Pilates Salonu için  Jimnastik Federasyonu 1 Kademe Eğitmenlik Belgesi

Fitness Salonu için Vücut Geliştirme Federasyonu 2. Kademe Antrenörlük Belgesi

Salon sahibinin açık adresi ile adli sicil kaydı,

Salona vekâlet edecek kişi olacak ise yapılacak en az 1(bir) yıllık mesul müdürlük sözleşmesinin noterden tasdikli sureti,

İkametgâh belgesi,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerle yapılan bir yıllık sözleşmenin ilgili federasyon veya il müdürlüğünden tasdikli sureti,

Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkâr Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,

Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu,

Vergi levhası fotokopisi,

Kira kontratının fotokopisi,

Spor salonuyla anlaşmalı bir doktor, sağlık memuru veya klinik sözleşmesi.

 

 

 
İŞKUR


Spor Kariyerim Şenol Güneş; Türkiye İş Kurumu’nun 02.08.2017 tarih ve 663 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi : 0216 418 34 55-57